Molimo sačekajte...

Naša Misija
Najviše rukovodstvo i svi zaposleni u Kibidu opredeljeni su da poslovni uspeh i dalji razvoj grade snabdevajući tržište proizvodima visokog kvaliteta i uslugama koje ispunjavaju potrebe i očekivanja potrošača i kupaca u po­gledu premium brendova i zahtevima normativnih akata koji se odnose na kvalitet i bezbednost proizvoda. Funda­mentalan značaj u ovom domenu ima odgovornost koju kompanija preuzima na sebe da osigura bezbednost proizvoda koje plasira.
Naša Vizija
KIBID d.o.o. predano radi na održavanju liderske pozicije, unapređenju reputacije brendova koje uvozi i poverenja potrošača kroz implementaciju i neprekidno unapređenje sistema menadžmenta bezbednošću proizvoda u skladu sa zahtevima HACCP sistema Kodeksa Alimentarius CXC 1-1969 iz 2020 i sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, odredbama statuta i odgovarajućih propisa, kao i dogovorenim zahtevima sa klijentima u pogledu kvaliteta i bezbednosti proizvoda.
Vrednosti Kompanije
Kredibilitet - 25 godina na tržištu dečije hrane nas čini kredibilnim partnerom i saradnikom, jer svakim danom nastojimo da odgovorimo na potrebe i zahteve naših po­trošača i kupaca.
 
lntegritet - U našem poslovanju lntegritet je presudan, što nas vodi ka tome da kontinuirano gradimo i održavamo poverenje i vernost naših kupaca i potrošača.
Društvena odgovornost
Kao društveno odgovorna kompanija, Kibid konstantno radi na planiranju i sprovođenju društveno odgovornih aktivnosti, kako bi dao svoj doprinos društvu, a pre svega najmlađima.