Molimo sačekajte...

RS

Aptamil ORGANIC - podrška organskom konceptu života

Termin „organska hrana“ se odnosi na pristup uzgoju i proizvodnji hrane koji ima cilj da obezbedi širok dijapazon koristi celom sistemu ishrane. To se postiže poštovanjem strogog skupa standarda, uključujući odgovorno korišćenje resursa i osiguranje visokog nivoa dobrobiti životinja, kako bi se minimalizovao negativan uticaj na životnu sredinu.

KORISTI ORGANSKOG KONCEPTA
Poljoprivrednici koji se bave organskom proizvodnjom se oslanjaju na prirodne resurse koji su im na raspolaganju kako bi promovisali održivi pristup proizvodnji hrane. Ti poljoprivrednici takođe koriste manje pesticida, izbegavaju veštačka đubriva, oslanjaju se na prirodno oprašivanje i uključuju širi spektar biljaka da bi promovisali biodiverzitet i poboljšali zdravlje zemljišta, a sve kako bi doprineli smanjenju zagađenja životne sredine.

POBOLJŠANJE PLODNOSTI ZEMLJIŠTA
Poljoprivrednici koji se bave organskom proizvodnjom, koriste prirodne metode u proizvodnji: uključujući upotrebu stajskog đubriva, komposta i pažljive rotacije useva kako bi održali plodno zemljište i sprečili eroziju tla. Kao rezultat, pokazalo se da organska polja imaju raznovrsniji spektar mikroba koji žive u zemljištu, što podstiče rast useva bez potreba za veštačkim đubrivima.

PODRŠKA PRIRODNOJ FAUNI 
Insekti su bitni stanovnici naših polja koji imaju ključne uloge u oprašivanju, lancu ishrane i održavanju plodnosti zemljišta. Organska poljoprivreda promoviše ekološki raznoliku životnu sredinu aktivnim podsticanjem prisutstva većeg broja životinjskih vrsta na poljima pod organskim usevima.

PODRŠKA DOMAĆIM ŽIVOTINJAMA 
Organska poljoprivreda podrazumeva visoke standarde zarad dobrobiti domaćih životinja, insistirajući na obezbeđivanju otvorenih prostora da se domaće životinje prirodno hrane i traže hranu; da imaju dovoljno prostora ako se uzgajaju u zatvorenom prostoru i što je moguće prirodniju ishranu, a sve sa ciljem stvaranja uslova koji odgovaraju njihovom prirodnom okruženju.

ŠTA ZNAČI ORGANSKA SERTIFIKACIJA?
Organski standardi su uspostavljeni za sve procese koji su uključeni u proizvodnju organske hrane, njeno skladištenje i prodaju. Sertifikacija potvrđuje da je prehrambeni proizvod u skladu sa ovim zakonskim standardima.

APTAMIL ORGANIC - adaptirana mlečna formula koja povezuje nauku i prirodu
• Proizveden od organskih sastojka
• Izrađen u skladu sa prirodom
• Inspirisan iskustvom 40-godišnjeg istraživanja majčinog mleka i ishrane u ranom životnom dobu

APTAMIL ORGANIC:
• Najveći sadržaj prebiotika (scGOS/lcFOS) u kategoriji organskih proizvoda - pozitivan uticaj na crevnu mikrobiotu i imunitet. Regulišu konzistenciju i učestalost stolice čineći ih mekšim i redovnijim;
• Najveći sadržaj dugolančanih polinezasićenih masnih kiselina (LCP) u kategoriji organskih proizvoda - kao podrška razvoju funkcija oka i mozga;
• Sadrži samo laktozu;
• Proizveden isključivo od organskih sastojaka - imajući u vidu dobrobit životne sredine i planete.

Aptamil 1 Organic - početno mleko za odojčad
Aptamil 2 Organic - prelazno mleko za odojčad